Prenatale screening: Counseling

Sinds 2007 hebben alle zwangere vrouwen de mogelijkheid om hun ongeboren baby op aangeboren afwijkingen te laten onderzoeken (prenatale screening). Zo kunt u in het eerste trimester van de zwangerschap laten berekenen hoe groot de kans is op een baby met downsyndroom (trisomie 21) en met ingang van 1 April 2011 ook op edwards- en patausyndroom (trisomie 18 en trisomie 13). 

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Rond de 20ste zwangerschapsweek kunt u ook laten onderzoeken of de baby misschien een open ruggetje of open schedel heeft of een andere ernstige aangeboren lichamelijke afwijking. Dit echo-onderzoek wordt de 20-weken of ook wel SEO van Structureel Echoscopisch Onderzoek genoemd.

Counseling prenatale screening

Counseling over prenatale screening heeft tot doel zwangeren en hun partners, die dat willen, tijdig te informeren en in staat te stellen vrij en bewust al dan niet te kiezen voor prenatale screening.

Op de website van het RIVM vindt je uitgebreide informatie over de prenatale screeningsonderzoeken. Ook brochures in diverse talen over de screening op downsyndroom zijn beschikbaar.
Het screeningsonderzoek in onze praktijk wordt in nauwe samenwerking met het prenataal screeningscentrum BovenMaas prenataal uitgevoerd. Zie ook de website van BovenMaas prenataal voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden.
 
De verloskundigen werkzaam in onze praktijk hebben allen een counselingsovereenkomst met de Stichting Prenatale Screening Zuid-West Nederland.