Prenatale Screening: Combinatietest

De Combinatietest is geeft een persoonlijke risicoschatting op een zwangerschap van een baby met down- edwards of patausyndroom. Door het combineren van de leeftijd van de moeder, de zwangerschapsduur, de concentratie van 2 placentaire hormonen in het bloedserum van de moeder en de dikte van de echoscopisch gemeten nekplooi wordt een persoonlijke risicoberekening gemaakt op een zwangerschap van een baby met down- edwards- of patausyndroom (trisomie 21, 18, 13).

Duur van het onderzoek

De Combinatietest voeren we bij voorkeur uit in twee visites. De eerste visite vindt plaats rond de 9e tot 10e zwangerschapsweek en duurt ongeveer 30 minuten. De tweede visite rond de 12e zwangerschapsweek en duurt ook ongeveer 30 minuten. Het is ook mogelijk de combinatietest in 1 onderzoek uit te voeren.  Het onderzoek vindt dan plaats tussen 12 -13+6 weken.

Wat kost het?

In 2014 zijn de kosten voor de Combinatietest € 162.20. Wanneer u in verwachting bent van een meerling, zijn de kosten voor elk volgend kindje € 99.88. De Combinatietest is NIET opgenomen in de basiszorg en wordt daarom NIET voor iedere zwangere vergoed. Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, wordt u aan het einde van het eerste bezoek gevraagd om het gehele bedrag af te rekenen. Dit kan zowel contant als met de pin.

De Combinatietest wordt WEL één maal per zwangerschap vergoed als u 36 jaar of ouder bent of als er een medische reden bestaat voor prenatale diagnostiek. Ook vergoeden enkele ziektekostenverzekeraars de combinatietest in de aanvullende verzekering (CZ-OHRA-Delta LLoyd groep).

De Combinatietest wordt in nauwe samenwerking met het prenataal screeningcentrum BovenMaas prenataal uitgevoerd.