20 weken echo

De 20 weken echo wordt verricht om structurele afwijkingen bij de baby tijdens de zwangerschap op te sporen. Hoewel dit echoscopisch onderzoek zich vooral richt op afwijkingen aan wervelkolom, schedel en hersenen (open ruggetje en open schedel) worden systematisch ook alle andere orgaansystemen onderzocht. Ook worden de groei, hoeveelheid vruchtwater en ligging van de placenta gecontroleerd. Hoewel veel ernstige afwijkingen bij de 20-weken echo aan het licht kunnen komen, kunnen niet alle afwijkingen met zekerheid worden uitgesloten. De 20-weken echo vindt plaats tussen de 18e en 22ste zwangerschapsweek. U krijgt de uitslag tijdens of direct na het onderzoek. Daarnaast krijgt u een aantal echoplaatjes mee naar huis.

Duur van de 20 weken echo

De 20 weken echo neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Wat kost een 20 weken echo?

De 20 weken echo maakt uit van de basiszorg. Iedere verzekerde zwangere heeft recht op een eenmalige vergoeding per zwangerschap van een 20 weken echo.