Peridos

Peridos is het webbased dossier voor de prenatale screening met de combinatietest en de 20-weken echo. De gegevens in Peridos ondersteunen de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van de screening. Ook zorgverleners kunnen de voor hen relevante dossiergegevens over screening en zwangerschap bekijken. Voor de uitwisseling van gegevens vanuit applicaties van zorgverleners naar Peridos wordt in het programma Spirit berichtenverkeer ontwikkeld.
 

Inzage dossier Peridos

Met ingang van 14 juni 2010 hebben zorgverzekeraars via een specifiek afgeschermde link inzage in het contractantendeel van Peridos. Op deze manier kunnen de zorgverzekeraars controleren of een zorgverlener en/of zorginstelling bevoegd is verrichtingen uit te voeren in het kader van de screening met de combinatietest op chromosoomafwijkingen en de 20-weken echo.

Wanneer u wenst dat uw gegevens NIET opgenomen worden in Peridos kunt u dat aangeven tijdens het counselingsgesprek of voordat het screeningonderzoek zelf plaats vindt, anders wordt er vanuit gegaan dat u hiervoor toestemming geeft. Hier meer informatie over Peridos.