Echoscopie

Onze praktijk beschikt over moderne "hoge resolutie" echoapparatuur. 

Wat is echoscopie?

Echoscopie is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze ultrageluidsgolven zijn voor het menselijk oor niet waarneembaar. Met echoscopie kunnen niet alleen de baby maar ook de inwendige organen van de baby, de placenta en het vruchtwater in de baarmoeder zichtbaar gemaakt worden. Van het onderzoek ondervind je geen hinder. Het enige dat je voelt is de “transducer”, of ”echokop” die tegen je buik wordt aangehouden.
 
De transducer zendt de geluidsgolven uit en vangt ze weer op. De teruggekaatste golven worden omgezet in beelden die direct op het beeldscherm te zien zijn. Vooraf wordt op je buik een gel aangebracht, die ervoor zorgt dat er geen lucht is tussen de transducer en de huid, zodat de uitgezonden geluidsgolven ongehinderd de baby kunnen bereiken.
 

Is echo schadelijk?

Echoscopie is naar de huidige stand van wetenschappelijke kennis onschadelijk. In de afgelopen 40 jaar heeft onderzoek uitgewezen dat de geluidsgolven die bij echoscopie worden gebruikt, geen aanwijsbare schade veroorzaken bij moeder of het ongeboren kind. Voor alle zekerheid hanteren wij een voorzichtig beleid: we verrichten alleen een onderzoek wanneer er door echoscopisch onderzoek een antwoord gegeven kan worden op een medische vraag.

Het is van belang om te weten dat een goede uitslag na een echo-onderzoek (helaas) nooit garantie geeft op een gezond kind. Het is altijd mogelijk dat er later in de zwangerschap toch problemen ontstaan die eerder nog niet te zien waren. Of dat een afwijking niet zichtbaar is op de echo terwijl het toch complicaties geeft bij uw kind.

Wie kunt u meenemen naar het echo-onderzoek?

Tijdens een echo-onderzoek draait alles om u, uw zwangerschap en uw ongeboren kindje. U verdient de volledige aandacht van ons tijdens het echo-onderzoek. Dat kan alleen als er niet teveel andere personen tijdens de echo aanwezig zijn. Vandaar dat u beter maximaal TWEE andere personen en GEEN kinderen onder 6 jaar mee kunt nemen naar het echo-onderzoek.