prenatale screening

Bij prenatale screening wordt er onderzoek gedaan naar de gezondheid van de baby en wordt gekeken of jullie kindje misschien een aangeboren afwijking heeft. Dat onderzoek wordt gedaan aan de hand van echoscopie, de combinatietest, de NIPT en de 20-weken echo (SEO). Over die onderwerpen geven we op deze pagina meer informatie.

ECHOSCOPIE

Tijdens de zwangerschap zullen wij de volgende echo’s bij je doen:

Bij de eerste prenatale controle om vast te stellen hoe lang je zwanger bent
Rond de 12 weken om te bepalen wanneer je uitgerekend bent
Rond de 20 weken de 20-weken echo (SEO) – alleen als je hiervoor hebt gekozen
Rond de 34 weken een groei-echo, om te kunnen beoordelen hoe de groei van de baby verloopt

Als wij denken dat in jouw geval meer echo’s nodig zijn, zullen wij dit met jou en je partner bespreken.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over deze echoscopie. Hoe gaat zo’n echo bijvoorbeeld in zijn werk? Is het schadelijk voor mijzelf of de baby? Is het noodzakelijk om een echo te laten maken? Hieronder leggen we het uit. Mocht je daarna alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Echo’s
Echoscopie is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Die golven zijn zo hoog dat mensen ze niet kunnen horen. Tijdens een echo meet een ‘echokop’, een apparaat waarmee de verloskundige over jouw buik heen en weer gaat, de geluidsgolven in jouw buik. De echokop zet de geluidsgolven vervolgens om in beelden, waardoor de baby, zijn organen, de placenta en het vruchtwater in de baarmoeder zichtbaar worden op een scherm. En omdat we al deze dingen kunnen zien, kunnen we beter controleren of alles goed werkt.

Uit de wetenschappelijke kennis van de afgelopen 40 jaar blijkt dat echoscopie onschadelijk is voor zowel moeder als kind. Dat is geruststellend, want een echo draagt bij aan een gezonde zwangerschap en baby. Besef wel dat een gezonde echo-uitslag nooit een garantie is voor een gezond kind. Er kunnen later in de zwangerschap altijd problemen of afwijkingen ontstaan die eerder nog niet te zien waren. Desondanks helpt een echo wel bij het bepalen van de ligging van de baby, de duur van de zwangerschap, het aantal baby’s, de grootte van de baby(‘s), de locatie van de placenta en eventuele structurele afwijkingen van de baby (bijvoorbeeld een open ruggetje).

Onze praktijken in Rotterdam Nesselande en Capelle aan den IJssel beschikken over moderne, hoogstaande echoapparatuur en zijn bij de Fetal Medicine Foundation gecertificeerd om de combinatietest en 20-weken echo uit te mogen voeren. Daarnaast hebben wij een contract met de stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland en overleggen wij regelmatig met hen over prenatale screening en de uitvoering van de screeningsecho's.


COMBINATIETEST

Wil je tijdens de zwangerschap al weten of jouw kindje een verhoogde kans heeft het down-, edwards- of patausyndroom te krijgen, dan kun je tijdens de zwangerschap de combinatietest of NIPT laten uitvoeren.

Bij de combinatietest, die sinds 2011 is toegestaan in Nederland, worden hormonen uit de placenta en de dikte van een nekplooi van de baby onderzocht. De resultaten daarvan worden opgeteld bij de leeftijd van de moeder en duur van de zwangerschap. Vervolgens wordt met al die gegevens een persoonlijke risicoberekening gemaakt voor de baby.

De test bestaat uit twee onderzoeken, die beide 30 minuten in beslag nemen. Het eerste onderzoek vindt plaats rond de 10e week van de zwangerschap, het tweede rond de 12e week. Het is ook mogelijk beide onderzoeken in één keer te doen, in dat geval vindt de volledige combinatietest plaats tussen de 12 en 13 weken. In beide gevallen worden de onderzoeken uitgevoerd in onze praktijk, in samenwerking met prenataal screeningcentrum BovenMaas Prenataal.

Besef wel: de combinatietest is niet opgenomen in de basiszorgverzekering. Het kan dus zijn dat jouw zorgverzekeraar de test niet vergoedt. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. De actuele prijs van de combinatietest vind je hier.


NIPT

Een ander onderzoek dat baby’s test op de kans op het down, edwards- of patausyndroom is de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). De NIPT wordt sinds 1 april 2017 als eerste screeningstest aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie: TRIDENT-2.

Bij de NIPT wordt na 11 weken zwangerschap bloed onderzocht van de moeder. Daarin zit ook DNA van de baby. Door het bloed van de moeder te onderzoeken, wordt het DNA van de baby getest op chromosoom 21 (Down-syndroom), chromosoom 18 (Edwards-syndroom) en chromosoom 13 (Patau-syndroom). Zijn er teveel van deze chromosomen aanwezig in het DNA van de baby, dan is dat een sterke aanwijzing voor één van deze aangeboren aandoeningen. Besef wel: de NIPT biedt geen 100% zekerheid. Tot nu toe heeft de NIPT het volgende aangetoond:

  • Meer dan 99% van de onderzochte kinderen had trisomie 21

  • 97% van de onderzochte kinderen had trisomie 18

  • 92% van de onderzochte kinderen had trisomie 13

Wanneer jullie ervoor kiezen om de NIPT te laten uitvoeren, zullen wij alles voor je aanvragen. Na betaling zullen wij het bloed afnemen en de test uitvoeren. Voor meer informatie over de NIPT kun je terecht op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.


20-WEKEN ECHO (SEO)

Tussen de 19e een 21e zwangerschapsweek kun je ook laten onderzoeken of jouw baby een open ruggetje, open schedel of een andere aangeboren lichamelijke afwijking heeft. Dit onderzoek heet Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), maar staat beter bekend als ‘de 20-weken echo’.

Tijdens dit onderzoek van 40-45 minuten wordt de baby onderzocht op bovenstaande afwijkingen en worden daarnaast de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta gecontroleerd. De resultaten krijg je tijdens of direct na afloop van het onderzoek. Hoewel de meest ernstige afwijkingen tijdens deze echo zichtbaar worden, geeft het resultaat geen garantie dat andere afwijkingen definitief zijn uitgesloten.

In tegenstelling tot de combinatietest en de NIPT is de 20-weken echo wel onderdeel van de basiszorgverzekering. Dat betekent dat elke verzekerde zwangere vrouw de 20-weken echo krijgt vergoed.